top of page
Psycholoog Alkmaar, therapie alkmaar, psychologie alkmaar, mischa van esveld, coaching, training

Tarieven

​Afhankelijk van de vraag zal in overleg een traject worden samengesteld. U kunt altijd een vrijblijvende offerte aanvragen. In een intake gesprek zal met elkaar worden onderzocht wat de verwachtingen zijn,wat de coachvraag is of welke doelen er gesteld worden. Dit gesprek duurt een uur.

Je betaalt na ontvangst van de factuur. Deze ontvang je digitaal, tenzij je anders wenst. Therapie is vrijgesteld van BTW, maar coaching is belast met 21% BTW op het uurtarief. 

 

Beroepsgeheim
Als psycholoog NIP heb ik strikt beroepsgeheim en zal ik geen enkele informatie over je delen, behalve met jouw nadrukkelijke toestemming vooraf.

 

Vanuit mijn praktijk kies ik er bewust voor géén contracten met zorgverzekeraars aan te gaan, waardoor er geen verantwoording of plaatsvindt of informatie hoeft worden verstrekt over je klachten en/of behandeling aan je verzekeraar. Dit is momenteel een voorwaarde van de zorgverzekeraar. Bovendien verlangt de verzekeraar een diagnose, op basis waarvan de verzekeraar het aantal vergoedde gesprekken vaststelt.. Ik geef er de voorkeur aan om mensen niet te bezien vanuit diagnose, maar vanuit behoefte,,  vraag en de context, en vrijheid van de cliënt aangaande het aantal gesprekken  Levensfaseproblematiek, overspannenheid, ontwikkelingsvragen en rouw worden daarnaast niet vergoed. 

Afzeggen/verzetten van afspraken
Afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur worden afgezegd of verzet, worden voor de helft in rekening gebracht.

​​

Vergoedingsmogelijkheden

Als vergoeding belangrijk of noodzakelijk voor je is, dan kan je in geval van therapie kiezen voor een GZ-psycholoog. Soms zijn er mogelijkheden om coaching, therapie of training te vergoeden. Via je aanvullende verzekering (niet-gecontracteerde psycholoog NIP)de  belastingdienst, of het UWV. Ook werkgevers zijn vaak bereid om (een deel van) coaching of training te vergoeden. Bijvoorbeeld in geval van loopbaanontwikkeling of competentie-ontwikkeling, re-integratie of outplacement. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever veelal zelfs verplicht om een traject gericht op re-integratie te faciliteren. 

 

www.uwv.nl 

www.belastingdienst.nl

bottom of page